Διδασκαλίες του Μαϊτρέγια

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Από την εστία του Φωτός
μέσ' από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις
διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέβει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης
μέσ' από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις
καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση
του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές
θελήσεις των ανθρώπων –
Ο σκοπός που οι Δάσκαλοι
γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε
φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του
Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την
πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη
ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο
πάνω στη Γη.

Η Μεγάλη Επίκληση, που χρησιμοποιήθηκε από το Χριστό για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1945, δόθηκε από Εκείνον στην ανθρωπότητα έτσι ώστε ο ίδιος ο άνθρωπος να μπορέσει να επικληθεί τις ενέργειες που έμελλαν ν' αλλάξουν τον κόσμο μας και να κάνουν δυνατή την επιστροφή του Χριστού και της Ιεραρχίας. Αυτή η μορφή της Μεγάλης Επίκλησης δεν είναι η ίδια μ' εκείνη που χρησιμοποιεί ο Χριστός. Εκείνος χρησιμοποιεί έναν αρχαίο τύπο, που τον αποτελούν εφτά μυστικές φράσεις, σε μιαν αρχαία ιερατική γλώσσα. Ο τύπος αυτός μεταφράστηκε (από την Ιεραρχία) σε όρους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να καταλάβουμε, και σ' αυτή τη μορφή, που έχει στο μεταξύ μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, χρησιμοποιείται σήμερα σε κάθε χώρα του κόσμου.

Η δύναμή της μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Όταν τη χρησιμοποιούμε σε τριγωνικό σχηματισμό γίνεται πολύ ισχυρή. Αν θέλετε να εργαστείτε μ' αυτό τον τρόπο, συμφωνήστε με δυο φίλους να λέτε την Επίκληση κάθε μέρα, απαγγέλλοντάς την (χρησιμοποιώντας τη φωνή σας και όχι απλώς από μέσα σας). Δεν είναι ανάγκη να βρισκόσαστε και οι τρεις στην ίδια πόλη ή στην ίδια χώρα, ούτε χρειάζεται να τη λέτε και οι τρεις την ίδια ώρα της ημέρας. Λέγετέ την όποια ώρα εξυπηρετεί τον καθένα σας: συνδεθείτε νοερά με τα άλλα δύο μέλη και φανταστείτε ένα τρίγωνο από λευκό φως να κυκλοφορεί πάνω από τα κεφάλια σας. "Δείτε" με το νου σας αυτό το τρίγωνο να συνδέεται μ' ένα δίκτυο τέτοιων τριγώνων που καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο.

* * *