Διδασκαλίες του Μαϊτρέγια

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Είμαι ο δημιουργός του σύμπαντος.
Είμαι ο Πατέρας και η Μητέρα του σύμπαντος.
Όλα προήλθαν από Mένα.
Όλα θα επιστρέψουν σ' Εμένα.
Νους, πνεύμα και σώμα είναι οι ναοί Μου,
για να πραγματώσει ο Εαυτός μέσα τους
το Υπέρτατό Μου Eίναι και το Γίγνεσθαί Μου.

Η Προσευχή για τη Νέα Εποχή είναι ένα μεγάλο μάντραμ ή επιβεβαίωση. Παρουσιάζει την έννοια του Εαυτού ως του Θεού, ως του δημιουργού όλων όσων υπάρχουν. Η χρήση της θα επιτρέψει στο άτομο ν' αναγνωρίσει ότι ο άνθρωπος και ο Θεός είναι Ένα, ότι δεν υπάρχει χωρισμός.

Ο πιο πρόσφορος κι ο πιο δυναμικός τρόπος για να χρησιμοποιούμε τη νέα προσευχή για την ανθρωπότητα στη Νέα Εποχή είναι να λέμε ή να σκεφτόμαστε τα λόγια έχοντας την εστιασμένη θέληση, την προσοχή, στο κέντρο άζνα που βρίσκεται ανάμεσα στα φρύδια. Όταν ο νους συλλάβει το νόημα των εννοιών και ταυτόχρονα τεθεί σε λειτουργία η θέληση, τότε αυτές οι έννοιες θα ενεργοποιηθούν, το μάντραμ θα λειτουργήσει. Αν λέμε αυτή την προσευχή σοβαρά κάθε μέρα, θ' αναπτυχθεί μέσα μας μια συνειδητοποίηση του αληθινού μας Εαυτού.


"Όσο υπάρχει προσκόλληση δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία. Η προσευχή που έδωσε ο Μαϊτρέγια μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους να βιώσουν εκείνον τον Εαυτό μέσα τους που είναι χωρίς προσκόλληση απέναντι στο νου, το πνεύμα και το σώμα".
(Από τις συνεντεύξεις ενός ανθρώπου από το περιβάλλον του Μαϊτρέγια).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΟΝ Μπέντζαμιν Κρεμ
Ε. Νόμιζα ότι η Μεγάλη Επίκληση επρόκειτο να γίνει η νέα παγκόσμια προσευχή και πολλοί άνθρωποι τη χρησιμοποιούν από πολύν καιρό τώρα. Γιατί ο Μαϊτρέγια εισάγει τώρα μια νέα προσευχή;

Α. Υπάρχουν τρεις μορφές "μάντραμ" ή λόγων δύναμης: η προσευχή, η επίκληση και η επιβεβαίωση. Η Κυριακή Προσευχή, όπως λέει και το όνομά της, είναι μια προσευχή, μια συναισθηματική (κατά μέγα μέρος) ικεσία προς το Θείο να καλύψει τις καθημερινές μας ανάγκες για τροφή, προστασία, καθοδήγηση και τα λοιπά. Είναι παθητική, αφού ζητάει από το Θεό να κάνει τα πάντα, υποδηλώνοντας έτσι ότι ο Θεός είναι χωριστός από μας.

Η Μεγάλη Επίκληση δεν είναι προσευχή, αλλά ένα μάντραμ για τη συνειδητή επίκληση των ενεργειών του Θεού – μέσ' από τους Αντιπροσώπους Του – το Βούδα, το Χριστό και τη Σαμπάλλα ("το Κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή"). Η επίκληση επιτελείται όταν κατανοούμε τις ιδέες της Επίκλησης και στρέφουμε προς αυτές τη θέλησή μας. Αυτό αποτελεί έναν εντελώς νέο παράγοντα και αντανακλά μιαν ανώτερη προσέγγιση.

Η νέα παγκόσμια προσευχή που έδωσε ο Μαϊτρέγια είναι στην πραγματικότητα μια επιβεβαίωση – μια εμφαντική δήλωση της αλήθειας – με επικλητική δύναμη, και θ' αποτελέσει ένα δυνατό εργαλείο για ν' αναγνωρίσουμε ότι ο άνθρωπος κι ο Θεός είναι Ένα, ότι δεν είναι χωριστοί. Διαβεβαιώνοντας ότι είμαι ο Δημιουργός του Σύμπαντος μπορώ (τελικά) να φτάσω στη συνείδηση ότι είμαι ο Θεός, η αληθινή πραγματικότητα.

Ε. Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Προσευχή για τη Νέα Εποχή; Μήπως είναι ο "πατήρ ημών ο εν τοις ουρανοίς" ή ο "Παλαιός των ημερών", που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη; Ή μήπως εννοεί τον Μαϊτρέγια ή κάποιον άλλον;

Α. Είναι η Θεία Αρχή που βρίσκεται πίσω απ' όλη τη δημιουργία. Ο Εαυτός απορρέει και ταυτίζεται με τη Θεία Αρχή. Μέσ' από το νου, το πνεύμα και το σώμα, ο Εαυτός πραγματώνει το Υπέρτατο Είναι και, μέσα στο χώρο και το χρόνο, το Γίγνεσθαι εκείνης της Θείας Αρχής. Σ' αυτήν την Αρχή αναφέρεται ο Μαϊτρέγια όταν λέει "ο Κύριος".

* * *