Βιβλία και άλλες πηγές

ΑΛΛΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ


Συνιστώνται ιδιαίτερα:

Μπέιλι, Αλίκη

Διάφορα έργα (εκδ. Lucis Trust / Κέδρος), μεταξύ των οποίων:

Μύηση, Ανθρώπινη και Ηλιακή (1922)

Επιστολές επί του Αποκρυφιστικού Διαλογισμού (1922)

Πραγματεία για το Συμπαντικό Πυρ (1925)

Πραγματεία επί της Λευκής Μαγείας (1934)

Μαθητεία στη Νέα Εποχή - τομ. Ι (1944)

Μαθητεία στη Νέα Εποχή - τομ. II (1955)

Τα Προβλήματα της Ανθρωπότητας (1947)

Η Επανεμφάνιση του Χριστού (1948)

Το Πεπρωμένο των Εθνών (1949)

Θυμαπάτη: ένα παγκόσμιο πρόβλημα (1950)

Τηλεπάθεια και ο Αιθερικός Φορέας (1950)

Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή (1954)

Η Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας (1957)

Πραγματεία για τις Επτά Ακτίνες:

Τόμος Ι - Εσωτέρα Ψυχολογία Ι (1936)

Τόμος ΙΙ - Εσωτέρα Ψυχολογία II (1942)

Τόμος III - Εσωτέρα Αστρολογία (1951)

Τόμος IV - Εσωτερική Θεραπεία (1953)

Τόμος V - Οι Ακτίνες και οι Μυήσεις (1960)

Ponder on This (1971) ["Στοχάσου πάνω σ' αυτό", θεματική συλλογή κειμένων από τα βιβλία της Αλίκης Μπέιλι]

Αλλα σημαντικά βιβλία:

Γιογκανάντα, Παραμχάνσα. Η αυτοβιογραφία ενός Γιόγκι (Εστία, Κάκτος)

Κρισναμούρτι. Διάφορα έργα, όπως: Στοχασμοί πάνω στη ζωή μας, Σειρές Α - Γ (Καστανιώτης)

Κρισναμούρτι. Ελευθερία - η αρχή και το τέλος (Καστανιώτης)

Κρισναμούρτι. Η εκπαίδευση και η σημασία της ζωής (Καστανιώτης)

Μπλαβάτσκι, Ε. Π. Η Μυστική Δοξασία (πρώτη έκδοση: Λονδίνο, 1888) - στα ελληνικά εκδ. Πνευματικός Ήλιος)

Σαντγουάις, Σάμιουελ. Ο Αγιος και ο Ψυχίατρος [Ζωή και διδασκαλίες του Σάτυα Σάι Μπάμπα] (Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα)

Alder, Vera Stanley. The Initiation of the World (London: Rider, 1939)

Alder, Vera Stanley. Humanity Comes of Age (London: Rider, 1950)

Bello, Walden & Rau, Bill. Global Poverty: The US and the Third World (San Francisco: Institute for Food & Development Policy, 1993)

Blavatsky, H.P. Isis Unveiled (London: Theosophical Publishing House, 1877)

Bridging Books. Βιβλιαράκια και βιβλία που παρουσιάζουν σε απλοποιημένη μορφή τη σοφία που βρίσκεται στα βιβλία της Αλίκης Μπέιλι (Meditation Groups, Inc., P.O. Box 566, Ojai, CA 93024-0566).

Besant, Annie. Esoteric Christianity (Wheaton, IL: Theosophical Publishing House, 1989)

Capra, Fritjof. The Tao of Physics (Boston: Shambhala Publications, 1991)

Carey, Rev. Howard Ray. The Joy of Christ's Coming (Amsterdam: Share International Fdn., 1988)

Hall, Manly P. Secret Teachings of all Ages ( Los Angeles: Philosophical Research Society, 1994)

Hislop, Dr. John S. My Baba and I [Ζωή και διδασκαλίες του Σάτυα Σάι Μπάμπα] (San Diego, CA: Birth Day Publishing Co., 1985)

Jurriaanse, Aart. Bridges (Pretoria [S.A.]: Bridges Trust)

Jurriaanse, Aart. Prophecies (Craighall [S.A.]: World Unity and Service, Inc., 1977)

Lappe, Frances Moore & Schurman, Rachel. Taking Population Seriously (San Francisco: Institute for Food & Development Policy, 1990)

Leadbeater, C.W. Various works published by the Theosophical Publishing House, Wheaton, IL, including: The Masters and the Path (1973); Man, Visible and Invisible (1971); The Inner Life (1978)

M. Macdonald-Baine. Beyond the Himalayas (Fowler & Co., London)

McLaughlin, Corrine & Davidson, Gordon. Spiritual Politics (New York: Ballantine Books, 1994)

Meditation course: ongoing individual instruction by mail, Meditation Group for the New Age, P.O. Box 566, Ojai, CA 93024-0566.

Swami Omananda. Toward the Mysteries (Neville Spearman, London, 1968)

Sinnett, A.P. The Mahatma Letters (Pasadena, CA: Theosophical University Press, 1992)

Sinnett, A.P. Esoteric Buddhism (San Diego, CA: Wizard's Bookshelf, 1987)

Spalding, Baird T. Life and Teachings of the Masters of the Far East (Marina del Rey, CA: DeVorss & Co., 1924)


* * *