Προτεραιότητες

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ


"Για να βοηθήσει τους ανθρώπους στο έργο τους, ο Χριστός έχει διατυπώσει ορισμένες προτεραιότητες που, όταν εφαρμοστούν, θα θεμελιώσουν ισορροπία και τάξη και θα δημιουργήσουν έτσι την αρμονία από την οποία εξαρτώνται η ευημερία και η ειρήνη. Αυτές οι προτεραιότητες είναι απλές και αυτονόητες, κι όμως πουθενά δεν υπάρχουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Όλες μαζί καλύπτουν τις βασικές ανάγκες κάθε άντρα, γυναίκας και παιδιού: η πρώτη προτεραιότητα είναι η επαρκής προμήθεια της σωστής τροφής. Δεύτερον, η επαρκής στέγαση για όλους. Τρίτον, η περίθαλψη και η παιδεία ως δικαίωμα όλων".

Από το άρθρο "Η επανιεράρχηση των προτεραιοτήτων" του Δασκάλου του Μπέντζαμιν Κρεμ, Ιανουάριος 1989