Προτεραιότητες

Άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ένδυση, στέγαση, ιατρική περίθαλψη και τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και το δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του εξαιτίας περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό του.