Διδασκαλίες της Προαιώνιας Σοφίας: Το μονοπάτι της μύησης: Α Β Γ | Αρθρα από το Δάσκαλο

ΜΥΗΣΗ

από το Δάσκαλο --, μέσω του Μπέντζαμιν Κρεμ

(Ο Δάσκαλος -- είναι ένα από τα ανώτερα μέλη της Ιεραρχίας των Δασκάλων της Σοφίας. Το όνομά Του, πολύ γνωστό στους εσωτερικούς κύκλους, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί για διάφορους λόγους. Ο Μπέντζαμιν Κρεμ βρίσκεται σε συνεχή τηλεπαθητική επαφή μ' αυτό το Δάσκαλο).

Ο σκοπός της Ιεραρχίας είναι να θέσει σ' εφαρμογή το Σχέδιο του Θεού. Σ' αυτή την προσπάθεια, οι Δάσκαλοι αξιοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή Τους. Ανάμεσα στις πολλές διαδικασίες που χρησιμοποιούν, εκείνη που είναι γνωστή ως μύηση είναι η πιο σημαντική. Αυτή παίρνει το προβάδισμα απ' όλα τα άλλα μέτρα και περιέχει μέσα της τα προαπαιτούμενα για κάθε πρόοδο σ' αυτό τον πλανήτη. Κάθε μύηση παρέχει στο μύστη μια βαθύτερη κατανόηση του νοήματος και του σκοπού πίσω από το Σχέδιο του Θεού, μια πληρέστερη συνειδητοποίηση του δικού του ρόλου μέσα σ' αυτό το σχέδιο και μιαν αυξανόμενη ικανότητα να εργάζεται με συνειδητό και νοήμονα τρόπο προς της εκπλήρωσή του. Δεν υπάρχει μέθοδος σ' αυτή τη γη που να μπορεί να φέρει έναν άνθρωπο τόσο γοργά και τόσο σίγουρα στη βουνοκορφή της απελευθέρωσης.

Η πορεία της μύησης έχει αρχαία προέλευση. Για εκατομμύρια χρόνια αυτή υπήρξε το κύριο ερέθισμα πίσω από την εξέλιξη του ανθρώπου και, για όσους ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν τις αυστηρές δοκιμασίες και τις πειθαρχίες της, προμήθευε ένα σίγουρο μονοπάτι για το ξεδίπλωμα της εσωτερικής θείας φύσης. Πολλοί σήμερα πλησιάζουν με τις συνεχείς τους προσπάθειες προς τις πόρτες της μύησης κι αυτό είναι ένα γεγονός βαρυσήμαντο για το σύνολο της ανθρωπότητας. Αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός στην αργή πρόοδο προς την πλήρη έκφραση αυτής της θείας φύσης, αποτελεί εγγύηση για το ότι το Σχέδιο εκπληρώνεται, και είναι το σημάδι που δείχνει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η Ιεραρχία από χιλιετίες έχουν επιτυχία και καρποφορούν.

Θα ταίριαζε ίσως εδώ μια μικρή παρέκβαση. Στη διαδρομή των αιώνων, η συνήθεια της Ιεραρχίας ήταν να εργάζεται αθέατη πίσω από τη σκηνή· σπάνια εργάστηκε Δάσκαλος δημόσια. Μέσ' από τους μαθητές Τους και μόνο επιτελούσαν οι Δάσκαλοι το κύριο έργο της παροχής ερεθισμάτων. Τώρα, όλα αυτά αλλάζουν. Όλο και περισσότερο, τα Ανώτερα Μέλη θα πάρουν τις θέσεις τους ανάμεσά σας και θα σας επιτρέψουν να επωφεληθείτε από τη σοφία και την πείρα τους. Έτσι θα δοθεί στην ανθρωπότητα ένα τεράστιο πνευματικό ερέθισμα που θα φέρει ορμητικά μέσ' από τις πύλες της μύησης εκατομμύρια ανθρώπους που κάνουν τώρα τα πρώτα βήματα στο Μονοπάτι. Για να βοηθήσει στην προετοιμασία του δρόμου γι' αυτή την εποχή, η Ιεραρχία έχει δώσει ένα πλήθος πληροφορίες για τα προαπαιτούμενα κάθε μυητικής εμπειρίας, και οι ζηλωτές θα πρέπει να φροντίσουν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες των διαφόρων σταδίων και βαθμών. Αυτές οι πληροφορίες δεν εδόθηκαν άσκοπα και πολλά μπορεί κανείς να μάθει γι' αυτήν τη βαθύτατα εσωτερική πορεία με προσεχτική μελέτη και στοχασμό.

Ο Χριστός στέκεται έτοιμος ν' αρχίσει το έργο Του. Ως ο Ιεροφάντης της πρώτης και της δεύτερης μύησης, το έργο Του θα είναι να τελεί τις εσωτερικές πρακτικές και τελετουργίες που συνδέονται μ' αυτή την αρχαία επιστήμη και ν' αποκαλύπτει στα κατάπληκτα μάτια του μύστη τα μυστικά που κρύβονται μέσα τους. Αυτό το έργο το τελεί σήμερα στα εσώτερα επίπεδα, αλλά από τώρα και στο εξής θα συγκεντρώνει μαζί σε ομάδες όλους εκείνους που θα είναι έτοιμοι να λάβουν τη "φωτιά της ράβδου" στο φυσικό επίπεδο και να επισφραγίσουν έτσι την επίτευξή τους. Μ' αυτό τον τρόπο, η ανθρωπότητα θα συγχωνεύεται με την Ιεραρχία και στο πλήρωμα του χρόνου αυτά τα δυο κέντρα θα γίνουν ένα. Έτσι θα ολοκληρωθεί το έργο του Χριστού: η εξωτερική εκδήλωση της Βασιλείας του Θεού. Έτσι θα μπορέσει Εκείνος να ατενίσει το έργο των χεριών Του και να μείνει ικανοποιημένος.

* * *