Εισαγωγή

Γι' αυτές τις σελίδες


Πηγές αυτών των πληροφοριών
Οι πληροφορίες μας προέρχονται κυρίως από τον βρετανό ζωγράφο και ομιλητή Μπέντζαμιν Κρεμ, ο οποίος, από το 1959, βρίσκεται σε τηλεπαθητική επαφή μ' έναν από τους μαθητές του Μαϊτρέγια ένα Δάσκαλο της Σοφίας. Οι πληροφορίες έχουν δοθεί από τον Μπέντζαμιν Κρεμ προφορικά ή γραπτά μέσα από διαλέξεις, απαντήσεις σε ερωτήσεις του κοινού, άρθρα και βιβλία. Πολύ από το υλικό αυτό έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Share International.

Από το 1988, δυο δημοσιογράφοι στο Λονδίνο άρχισαν επίσης να λαβαίνουν πληροφορίες για τις διδασκαλίες και τις προβλέψεις του Μαϊτρέγια από έναν άνθρωπο του περιβάλλοντος του Μαϊτρέγια στην ασιατική κοινότητα του Λονδίνου. Οι συνεντεύξεις αυτές δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Share International.

Αλλες πηγές είναι άρθρα άλλων συγγραφέων που έχουν δημοσιευτεί στο Share International και ειδήσεις από τα μέσα ενημέρωσης.

Οι ελληνικές ηλεκτρονικές σελίδες έχουν βασιστεί κατά μεγάλο μέρος τους στο web site του περιοδικού Share International.


Copyright
Η αναπαραγωγή αυτού του υλικού με οποιαδήποτε μορφή προϋποθέτει γραπτή άδεια.
Copyright © Share International / Tara Center
Copyright © Τετράεδρο για την ελληνική μετάφραση

Διευθύνσεις
Share International, P.O. Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland

Tara Center, P.O. Box 6001-w, North Hollywood, CA 91603, USA


Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια
Έλλειψη χρόνου δεν μας επιτρέπει προς το παρόν ν' απαντάμε με συνέπεια σε ατομικά γράμματα. Ωστόσο, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτές τις σελίδες ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ, μπορείτε να μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτή τη διεύθυνση