Διδασκαλίες της Προαιώνιας Σοφίας: Οι Εφτά Ακτίνες Α Β Γ

ΟΙ ΕΦΤΑ ΑΚΤΙΝΕΣ – μια γενική σκοπιά

Του Μπέντζαμιν Κρεμ


Η σύγχρονη εξωτερική επιστήμη απέδειξε το πανάρχαιο και θεμελιώδες εσωτερικό αξίωμα: δεν υπάρχει τίποτα σ' ολόκληρο το εκδηλωμένο σύμπαν παρά μόνο ενέργειες, που βρίσκονται σε κάποια σχέση μεταξύ τους και που καθεμιά τους δονείται σε ορισμένη συχνότητα. Βασική αρχή της εσωτερικής επιστήμης είναι ότι υπάρχουν εφτά τέτοια ρεύματα ενέργειας ή "ακτίνες", και ότι η αλληλενέργεια αυτών των ακτίνων, σε κάθε δυνατή συχνότητα, δημιουργεί τα ηλιακά συστήματα, τους γαλαξίες και τα σύμπαντα. Η κίνηση αυτών των εφτά ακτίνων ενέργειας, σε ελικοειδείς κύκλους, φέρνει όλο το Είναι σε εκδήλωση και εκτός εκδήλωσης και το χρωματίζει και το διαποτίζει με τις ιδιαίτερες ποιότητες και ιδιότητες κάθε ακτίνας. Αυτό είναι εξίσου αληθινό για έναν κόκκο άμμου όσο και για έναν άνθρωπο ή ένα ηλιακό σύστημα. Κάθε ακτίνα είναι η έκφραση μιας Ζωής.

Στο δικό μας ηλιακό σύστημα, αυτές οι εφτά ενέργειες εκφράζουν εφτά μεγάλες Ζωές που ενσωματώνονται από τα εφτά αστέρια της Μεγάλης Αρκτου. Στο σύστημά μας μια απ' αυτές τις ακτίνες, η 2η ακτίνα, είναι εστιασμένη. Έτσι, οι άλλες έξι ακτίνες είναι υποακτίνες αυτής της βασικής ακτίνας. Με το χειρισμό αυτών των υποδιαιρέσεων, ο Ηλιακός μας Λόγος δημιουργεί κάθε ποικιλία ζωής μέσα στο σύστημά Του. Τόσο πολυσύνθετο είναι το θέμα των ακτίνων, τόσο η επίδρασή τους διαπερνάει και αγκαλιάζει τα πάντα, ώστε τούτο το άρθρο μόνο την επιφάνεια της δράσης τους μπορεί ν' αγγίξει και να δείξει κάτι από τη σημασία τους για τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Ο στόχος θα είναι να καταδειχθεί η αξία τού να γνωρίζουμε τις ιδιότητες των ακτίνων που διέπουν κι εμάς και τα έθνη μας, και μ' αυτό τον τρόπο να παρακινηθεί ο αναγνώστης σε μια βαθύτερη μελέτη αυτών των δυνάμεων, που σε κάθε επίπεδο διαμορφώνουν τη φύση μας και μας κάνουν αυτό που είμαστε.

Οι ακτίνες είναι ιδιαίτεροι τύποι ενέργειας, και η διαφορά τους έγκειται περισσότερο στην ποιότητα που εκδηλώνει η κάθε ενέργεια παρά στη μορφή που δημιουργεί. Όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος ή ένα έθνος ή ένας πλανήτης είναι 'στην' 1η ή στη 2η ακτίνα, εννοούμε ότι χρωματίζονται απ' αυτή την ακτίνα και εκφράζουν την ποιότητά της. Κατά συνέπεια, υπάρχουν εφτά ακτινικοί τύποι ανθρώπων, και την ιδέα της επτάδας τη συναντάμε σε πολλά επίπεδα και σε πολλούς τομείς της ζωής μας: "ο έβδομος γιος ενός έβδομου γιου", "οι εφτά ιεροί πλανήτες", "το εφτά είναι ένας αριθμός μαγείας", όπως το διατύπωσε ο ποιητής Ντίλαν Τόμας.

Υπάρχουν τρεις πρωτογενείς ακτίνες, οι ακτίνες της άποψης, και τέσσερις δευτερογενείς ακτίνες, οι ακτίνες της ιδιότητας. Οι ακτίνες έχουν πολλά ονόματα που περιγράφουν τις πολλές ιδιότητες και επενέργειές τους, αλλά συνήθως απαριθμούνται ως εξής:

Ακτίνες της άποψης

1η ακτίνα της Δύναμης, της Θέλησης ή του Σκοπού

2η ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας

3η ακτίνα της Ενεργού, Δημιουργικής Νοημοσύνης

Ακτίνες της ιδιότητας

4η ακτίνα της Αρμονίας μέσ' από τη Σύγκρουση ή της Ομορφιάς ή της Τέχνης

5η ακτίνα της Συγκεκριμένης Επιστήμης ή Γνώσης

6η ακτίνα του Αφηρημένου Ιδεαλισμού ή της Αφοσίωσης

7η ακτίνα της Τελετουργικής Τάξης ή της Μαγείας ή του Τυπικού ή της Οργάνωσης

Κυκλικά, σύμφωνα με το σχέδιο του Λόγου, οι ακτίνες έρχονται σ' εκδήλωση, προκαλώντας με την επιρροή τους τη διαδοχική ανάπτυξη πολιτισμών και πολιτισμικών μορφών που δίνουν το στίγμα και το μέτρο της εξέλιξης των φυλών. Τα τρία κύρια πλανητικά κέντρα, η Σαμπάλλα, η Ιεραρχία και η Ανθρωπότητα, είναι, αντίστοιχα, οι εκφραστές των τριών βασικών ακτίνων της άποψης: της Θέλησης, της Αγάπης-Σοφίας και της Ενεργού Νοημοσύνης.

Κάθε ανθρώπινο ον βρίσκεται στη μια ή στην άλλη απ' αυτές τις εφτά ενέργειες και όλοι μας διεπόμαστε βασικά από πέντε ακτινικές δυνάμεις:

 • Την ακτίνα της ψυχής, που παραμένει η ίδια για αμέτρητους αιώνες.
 • Την ακτίνα της προσωπικότητας, που αλλάζει από ζωή σε ζωή μέχρις ότου αναπτυχθούν οι ποιότητες όλων των ακτίνων.
 • Την ακτίνα που διέπει το νοητικό σώμα.
 • Την ακτίνα που διέπει τον αστρικό-συναισθηματικό εξοπλισμό.
 • Και την ακτίνα του φυσικού σώματος, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο εγκέφαλος.

  Όλες αυτές αλλάζουν κυκλικά. Κάθε ακτίνα λειτουργεί κυρίως μέσ' από ένα κέντρο (ή τσάκρα) και μαζί καθορίζουν τη φυσική κατασκευή και εμφάνιση του ατόμου, την αστρική-συναισθηματική του φύση και την ποιότητα της νοητικής του μονάδας. Μας προδιαθέτουν για ορισμένες νοητικές στάσεις και ορισμένα δυνατά και αδύνατα σημεία (τις αρετές και τα ελαττώματα των ακτίνων). Μας δίνουν το ιδιαίτερο χρώμα της προσωπικότητάς μας και το γενικό μας τόνο στο φυσικό επίπεδο. Στο μεγαλύτερο μέρος της εξελικτικής μας εμπειρίας πάνω σ' αυτή τη γη, οι ακτίνες της προσωπικότητας διέπουν την έκφρασή μας, αλλά όταν έχουμε διανύσει τα δύο τρίτα του δρόμου της εξέλιξης, η ακτίνα της ψυχής αρχίζει να κυριαρχεί και να εκφράζεται.

  "Ανθρωπε, γνώρισε τον εαυτό σου", έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. "Ανθρωπε, γνώρισε τις ακτίνες σου", λέει ο εσωτεριστής. Η γνώση των ακτίνων του, επιτρέπει στον άνθρωπο να δει καθαρότερα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, τη γραμμή της λιγότερης αντίστασης στην τωρινή ζωή του, και τον βοηθάει να κατανοήσει τις γέφυρες και τους φραγμούς που εγείρονται ανάμεσα στον εαυτό μας και στους άλλους από την ατομική μας ακτινική δομή. Ανθρωποι με παρόμοιες ακτίνες τείνουν να βλέπουν τα πράγματα από την ίδια οπτική γωνία, να έχουν την ίδια προσέγγιση στη ζωή, ενώ εκείνοι που είναι σε ανόμοιες ακτίνες δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη στάση και το νόημα ο ένας του άλλου. Γίνεται φανερό το πόσο ο παράγοντας αυτός επηρεάζει την ποιότητα της συζυγικής ζωής. Επηρεάζει επίσης την επιτυχία ή την αποτυχία των συναντήσεων ανάμεσα στους ηγέτες εθνών, ιδίως όταν λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε έθνος διέπεται από δύο ακτίνες: την ανώτερη ακτίνα της ψυχής, που εκφράζει τα ύψιστα (και συνήθως ακόμη ανεκδήλωτα) ιδεώδη του έθνους, και τη χαμηλότερη ακτίνα της προσωπικότητας, που καθορίζει τους εγωιστικούς εθνικούς πόθους τού κάθε λαού.

  Αν μελετήσουμε την Ιστορία μέσ' από μια κατανόηση των ακτίνων που διέπουν τα έθνη και τις φυλές, θα τη δούμε να φωτίζεται από ένα νέο φως. Γίνεται τότε φανερό γιατί ορισμένα έθνη είναι σύμμαχοι, ενώ άλλα έχουν ελάχιστα κοινά σημεία και είναι από παράδοση εχθρικά μεταξύ τους. Γίνεται γοητευτικά ευδιάκριτο γιατί ορισμένες ιδέες, κινήματα και θρησκείες ανθούν σε μια περίοδο και πέφτουν σε παρακμή σε μιαν άλλη, γιατί μερικές χώρες αναδύονται για ένα διάστημα και γίνονται κυρίαρχες επιρροές στον κόσμο, ενώ άλλες πέφτουν σ' ένα είδος αγρανάπαυσης, περιμένοντας την ώρα της αφύπνισής τους από το ερέθισμα μιας εισερχόμενης ακτίνας.

  Μια γνώση της ακτινικής δομής μερικών από τους μεγάλους ανθρώπους που δημιούργησαν την κουλτούρα και τον πολιτισμό μας, μας βοηθάει να δούμε πώς οι ακτίνες τους τούς έκαναν αυτό που ήταν, διαμόρφωσαν τις πράξεις και τις ιδιότητές τους, και διέπλασαν το πεπρωμένο τους.

  Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι τώρα στη νηπιακή της ηλικία. Προσπαθεί να κατανοήσει τους τρόπους λειτουργίας της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης, και με την ψυχοθεραπεία λειτουργεί για ν' ανακουφίσει τα συμπτώματα του στρες και των ψυχικών διαταραχών. Αλλά μέχρι την ώρα που θα μπορέσει να κατανοήσει τον άνθρωπο ως ψυχή σ' ενσάρκωση, διεπόμενη από ορισμένες ακτινικές επιρροές, πολλά θα παραμένουν στο σκοτάδι. Η ψυχή είναι εκείνη που προσδιορίζει τις ακτίνες (και συνεπώς τις επιρροές και τους περιοριστικούς παράγοντες) της προσωπικότητας και των οχημάτων της. Η νέα ψυχολογία, που σήμερα είναι ακόμα εσωτερική ψυχολογία, απ' αυτή τη βάση θα ξεκινάει.

 • * * *