Θεματικές διαδρομές

Η τέχνη της Αυτοπραγμάτωσης


"Δεν ήρθα για να ιδρύσω μια νέα θρησκεία", λέει ο Μαϊτρέγια. "Ήρθα για να διδάξω την τέχνη της Αυτοπραγμάτωσης".
Μικρές επιλογές αποσπασμάτων από τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια:

Εκτενέστερα αποσπάσματα από τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια:

Άλλα σχετικά άρθρα:

* * *