Πρώτη σελίδα | Θεματικές διαδρομές

Πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα


ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ


Συνοπτικά αποσπάσματα:

Εκτενέστερα αποσπάσματα:


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ:ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΚΡΕΜ:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΚΡΕΜ:

    • Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα
      Ο πληθυσμός του κόσμου θα μειωθεί - Μέτρα για το περιβάλλον - Εκπαίδευση για την ανάγκη αλλαγής - Οικονομική κατάρρευση και μεταμόρφωση - Πρώην Σοβιετική Ένωση - Εθνικιστικές συγκρούσεις - Ηνωμένες Πολιτείες - Ένα δώρο υπηρεσίας